Euro Support
Euro Support
Euro Support

Proiecte cu finanţare nerambursabilă

Consultanta pentru IMM-uri/ Startup-uri in vederea:

  • intocmirii documentatiilor de finantare nerambursabila
  • implementarii proiectelor cu finantare nerambursabila

 

In cadrul urmatoarelor programe de finantare:

  • Programul Operational Competitivitate (POC)
  • Programul Operational Regional (POR)
  • Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)
Developed by EpicWeb